[vc_row full_width=”stretch_row” full_height=”yes” color_style=”light” parallax_content=”parallax_content_value” parallax_content_sense=”70″ fadeout_row=”fadeout_row_value” css=”.vc_custom_1515411993435{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;background-image: url(https://sportius.nl/wp-content/uploads/2018/01/Inschrijven.jpg?id=12347) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” offset=”vc_hidden-xs”][vc_column][ult_animation_block animation=”fadeInDown” animation_duration=”0.5″ animation_delay=”0.5″ animation_iteration_count=”1″][ultimate_heading main_heading=”Privacy policy” main_heading_color=”#ffffff” sub_heading_color=”#ffffff” main_heading_font_family=”font_family:Work Sans|font_call:Work+Sans|variant:700″ main_heading_style=”font-weight:700;” main_heading_font_size=”desktop:69px;” main_heading_margin=”margin-bottom:-0px;” sub_heading_font_family=”font_family:Work Sans|font_call:Work+Sans” sub_heading_style=”font-weight:700;” sub_heading_font_size=”desktop:69px;” sub_heading_margin=”margin-top:0px;”][/ultimate_heading][/ult_animation_block][ult_animation_block animation=”fadeInDown” animation_duration=”0.5″ animation_delay=”1.1″ animation_iteration_count=”1″][ultimate_heading sub_heading_color=”#ffffff” sub_heading_font_family=”font_family:Work Sans|font_call:Work+Sans|variant:300″ sub_heading_font_size=”desktop:21px;” sub_heading_margin=”margin-top:15px;” sub_heading_style=”font-weight:300;”][/ultimate_heading][/ult_animation_block][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row remove_padding=”no-padding-vc-row” css=”.vc_custom_1508487803813{margin-bottom: 75px !important;}”][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/12″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”5/6″][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]

Privacy policy

Sportius hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sportius houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Sportius zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u uiteraard contact opnemen met ons.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Sportius verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sportius de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Noemenswaardigheden met betrekking tot de te volgen lessen (denk hierbij aan ADHD of autisme);
 • Adres, postcode, plaats en land;
 • Rekeningnummer en BIC.

Uw persoonsgegevens worden door Sportius opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en nog maximaal 2 jaar na beëindiging en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Sportius verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sportius de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Sportius opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Dit gebeurt echter alleen indien dit noodzakelijk is, denk hierbij aan de gegevens doorgeven aan een toernooiorganisatie. Hierbij zullen alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens worden gedeeld. Indien het nodig is om gevoelige persoonsgegevens te delen zullen wij een verwerkersovereenkomst afsluiten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Sportius bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Sportius van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Gebruik beeldmateriaal

Sportius plaatst regelmatig beeldmateriaal op media als de website of de Facebook-pagina. Dit wordt gedaan ter promotie van de club, een sport of een evenement. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven en zal hier rekening mee gehouden worden. Middels de algemene voorwaarden gaan onze leden en bezoekers hiermee akkoord.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op![/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/12″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]