Rots en water

Rots en Water is een methode om kinderen sociale vaardigheden bij te brengen, meer zelfvertrouwen te geven, beter rekening te leren houden met anderen, pestgedrag te stoppen of voorkomen en weerbaarder te worden. Binnen het Rots en Water programma worden bepaalde eigenschappen verbonden aan de harde rots-kant of aan de zachtere, meegaande water-kant. In verschillende situaties kun je gebruik maken van deze kanten en deze gericht inzetten. Dit leren de kinderen in deze cursus.

Rots

Voorbeelden van eigenschappen die bij een sterke rots-kant horen zijn:

  • Zelfvertrouwen hebben
  • Weten wat je wilt en daar echt voor gaan
  • Durven stop te zeggen en tegen een groep in te gaan (geen meeloper te zijn)

Water

Bij een sterke water-kant horen onder andere:

  • Denken aan anderen
  • Je aan kunnen passen
  • Goed kunnen luisteren naar anderen

Door middel van een cursus Rots en Water leren kinderen vooral om hun zwakkere ‘kant’ te ontwikkelen. Zo leren kinderen die verlegen zijn om uit hun schulp te kruipen en eigen keuzes te maken. Tegelijkertijd leren kinderen die een hele duidelijke mening hebben om ook naar een ander te luisteren en open te staan voor andere meningen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteedt aan het tegengaan of voorkomen van pestgedrag. Ook leren kinderen een deel zelfverdediging binnen de cursus waardoor ze weerbaarder worden.

Kenmerkend aan deze methodiek is dat het een psychofysieke training is. Er wordt heel veel bewogen en door middel van veel (beweeg)spellen worden kinderen belangrijke zaken bijgebracht. Een voorbeeld van een oefening die gedaan wordt binnen de lessen is de volgende:

De kinderen gaan een tikspel spelen. Dit spel wordt in drie rondes gespeeld.
Ronde 1: Er is één tikker. Als je wordt getikt moet je blijven staan als een standbeeld.
Ronde 2: Er zijn twee tikkers. Als een tikker op je af komt, mag je met je hand een stop-teken maken en stop zeggen. Dan mag de tikker je niet meer tikken.
Ronde 3: Er zijn twee tikkers. Als een tikker op je af komt, mag je wederom met je hand een stop-teken maken en hiermee voorkomen dat je getikt kan worden. Maar als je nu met twee kinderen tegelijk dit teken richting de tikker geeft, zorg je er samen voor dat de tikker 3 keer moet opdrukken voordat hij of zij weer mag gaan tikken.

Na het spel wordt er geëvalueerd en zal de koppeling worden gemaakt met een pester. Bij dit spel stond de tikker symbool voor een pester. In de eerste ronde was een pester machtig. In de tweede ronde al minder machtig doordat er duidelijk grenzen aan werden gegeven. Bij de derde ronde vonden de tikkers (pesters) het helemaal niet meer leuk om tikker (pester) te zijn omdat de groep samenwerkte tegen de tikkers (pesters).

Rots en Water is wetenschappelijk effectief bewezen voor onder andere de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en het tegengaan van seksueel geweld.

Over de trainer

Rots en Water Instituut Nederland
Rots en Water Instituut Nederland

De Rots en Water-lessen worden gegeven door Bram Lichtenberg. Bram is een gediplomeerd Rots en Water-trainer en daarnaast ook gecertificeerd Respons trainer (Omgaan met pesten en groepsdruk in het primair onderwijs en Omgaan met agressie en geweld in het voorgezet onderwijs). Verder is Bram ook judotrainer. Bram heeft veel passie voor mensen dingen leren. Dit is terug te zien in sprankelende lessen. Hij vindt het heel erg belangrijk dat iedereen zich prettig voelt en zich open durft te stellen. Daarom besteedt hij hier veel aandacht aan.

Mogelijkheden

Rots en Water kan op verschillende manieren gebruikt worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een traject op een (basis-)school te starten. Dan wordt er, in overleg, een programma van ongeveer 6 tot 10 weken opgesteld. Binnen de school krijgen dan de kinderen van één of meerdere klassen wekelijks Rots en Water-les. Hierdoor zal de sfeer binnen de groep al snel zichtbaar verbeteren en zal eventueel pestgedrag afnemen. De cursus heeft zowel op groepen met problemen als op normaal functionerende groepen een positief effect.

Daarnaast zal er bij voldoende aanmeldingen ook een naschoolse Rots en Water-cursus worden gestart. Hiervoor kunnen kinderen zich individueel aanmelden en zal er in een kleine groep van 8 tot 12 kinderen gewerkt worden aan de rots en water kanten en weerbaarheid.

Op verzoek kan Rots en Water ook op een andere manier worden toegepast.
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen.
Prijzen zijn op aanvraag.