Visie: Ontwikkel jezelf!

Bij Sportius staat naast plezier, ontwikkeling centraal. Zowel fysieke, mentale als sociale ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van een groeimindset, het Athletics Skills Model en stimulatie van sociaal gedrag. Ook de docenten en de club zelf blijven in ontwikkeling.

Groeimindset

In de lessen maar ook in het beleid gaan we uit van een groeimindset. Carol Dweck, professor psychologie aan de universiteit van Stanford, deed onderzoek naar mindset. Zij stelt dat er twee uitersten zijn, een statische mindset en een groeimindset. Bij een statische mindset wordt er vanuit gegaan dat talent, vaardigheden en intelligentie van te voren vast staan en niet te beïnvloeden zijn. Bij een groeimindset wordt er juist vanuit gegaan dat dit te ontwikkelen is door hard te werken, veel te oefenen en te leren van je fouten. Uit onderzoek van Dweck bleek dat succesvolle mensen vaak één ding in gemeen hebben; een groeimindset. Mensen met een groeimindset ontwikkelen zich veel beter en daarom stimuleren we dit binnen Sportius.

Dat we ervan uitgaan dat talent en vaardigheden te ontwikkelen zijn, heeft een aantal praktische gevolgen:
– Kinderen worden gestimuleerd met zinnen als ‘Daar heb jij goed voor geoefend’ (groeimindset) in plaats van ‘Jij bent daar goed in’ (statische mindset).
– Kinderen worden niet alleen uitgenodigd voor wedstrijden op basis van ‘talent’ maar vooral willen leren en fouten durven maken wordt gewaardeerd. Als een kind tijdens judowedstrijdjes probeert toe te passen wat hij in de les heeft geleerd in plaats van wat hij al goed kan, dan is hij bezig zich te ontwikkelen en zullen wij dit stimuleren, ook als dit ten koste van de winst gaat.

Ontwikkeling tot een atleet

Veel succesvolle (Olympische) sporters hebben op jonge leeftijd verschillende sporten gedaan. Ze zijn zich vaak pas later volledig gaan richten op één sport. Uit onderzoek blijkt dat veel topsporters zich als kind vooral breed hebben ontwikkeld en in aanraking zijn gekomen met veel grondvormen van bewegen (duwen, trekken, balanceren, rennen, klimmen, draaien, springen en vallen). Hierdoor zijn ze beter ontwikkeld en groeien ze verder door dan concurrenten die altijd al alleen die sport deden. Daarnaast behouden kinderen die met al deze vormen van bewegen in aanraking komen, langer het plezier, zijn het betere bewegers en krijgen ze minder vaak blessures. Bij Sportius willen we bijvoorbeeld de judoka’s niet alleen ontwikkelen tot goede judoka’s maar tot goede atleten. Hierbij maken we gebruik van het Athletic Skills Model. Dit betekent dat er in de lessen verschillende grondvormen van bewegen voorkomen. Hierdoor zijn de judolessen een goede basis voor iedere andere sport. In de toekomst zal er een samenwerking met andere sportclubs aan worden gegaan om ook vaardigheden uit turnen of balsporten te kunnen aanleren.

Sociale ontwikkeling

Tijdens de lessen is er veel aandacht voor samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid en discipline. Sociaal gedrag wordt gestimuleerd en kinderen die daar hulp bij nodig hebben, worden natuurlijk geholpen. We vinden het heel belangrijk dat iedereen zich fijn voelt in de lessen en trainingen. Sportius wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen tot mensen met toegevoegde waarde voor de samenleving.

Ontwikkeling van de docenten

Niet alleen de ontwikkeling van de sporters is belangrijk maar ook de docenten proberen steeds beter te worden. Er zal budget beschikbaar komen zodat de docenten zich verder kunnen ontwikkelen. Dit door middel van opleidingen en workshops in onder andere trainingsleer, talentontwikkeling en voeding. Daarnaast wordt er ook geleerd van andere docenten en van andere sportscholen.

De club in beweging

Ook de club zelf staat niet stil. Er wordt constant geprobeerd de club te verbeteren. De komende tijd wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het ontwikkelen van een systeem met alle worpen en bijbehorende informatie.

Tips en ideeën die ons verder helpen zijn van harte welkom. Stuur hiervoor een e-mail naar info@sportius.nl, bel naar 06-51166689, stuur een bericht via Facebook (facebook.com/sportius) of vraag om een persoonlijk gesprek.